Bastien, Alfred Theodoor Jozef

16 september 1873 - 7 juni 1955

Biografie: Alfred Theodoor Jozef Bastien

Alfred Bastien (1873-1955) was reeds voor de Eerste Wereldoorlog een gevierd schilder. Hij won de Godecharle-prijs in 1897. Met zijn “Panorama van Congo” boekte hij een groot succes op de Wereldtentoonstelling van Gent in 1913. In oktober 1914 week hij uit naar Engeland en in 1915 nam hij als vrijwilliger dienst in het Belgisch Leger. Hij verbleef te Nieuwpoort, waar hij als lid van de “artistieke sectie” werkzaam was. Na de oorlog werkte hij zijn schetsen uit tot één groot panorama, met als onderwerp de “Slag aan de IJzer” in oktober en november 1914. Dit panorama was een reusachtig doek van 14 meter hoog en 120 meter lang dat in een cirkel was opgehangen en de illusie van realiteit moest creëren. Het IJzerpanorama werd te Oostende tentoongesteld vanaf 1926 in een cirkelvormig gebouw (op de plaats van het huidige stadhuis). Het werd in 1940 zwaar beschadigd en werd na de oorlog niet meer geopend. In 1951 werd het naar het Legermuseum overgebracht waar het gerestaureerd werd en nadien op één rechte lijn werd opgehangen. Bij renovaties in 1980 werd het doek versneden en opgerold. Sinds 20 jaar ligt het te wachten op restauratie en een nieuwe bestemming. Tijdens de tweede wereldoorlog leerde Bastien prins Karel kennen. Na het Regentschap werd hij de leermeester van de Prins. Hij verbleef vaak te Raversijde, waar nu een villa naar hem is genoemd. Onder zijn leiding oefende prins Karel zich in tekenen en schilderen, vooral van zelfportretten. Alfred Bastien overleed in 1955.