Gabriel, Paul Joseph Constantin

Amsterdam, 1828 - Scheveningen, 1903

Biografie: Paul Joseph Constantin Gabriel

De impressionistische bloemstillevens van de hand van Gabriël zijn altijd zeer geliefd geweest. Kunstcriticus Anton Cornelis Loffelt, die schreef voor het dagblad Het Vaderland, was zeer onder de indruk van de schilderijen van Gabriël. Volgens Loffelt overtroffen Gabriëls bloemstillevens in gloed en kleur alles wat [...] dit genre de kunst in ons land oplevert. Loffelt was vooral lovend over de bloemstillevens die hij als impressionistisch omschreef. Hij vergeleek de bloemstillevens van Gabriël met die van de Franse Barbizon schilder Narcisse Diaz de la Peña (1808-1876). Beide kunstenaars zetten hun heldere bloemen af tegen een donkere achtergrond, wat schitterend te zien is in dit lot. Door heldere kleuren te gebruiken onderscheidde Gabriël zich van zijn Haagse tijdgenoten, die een grijzer, donkerder palet hanteerden.