Klement, Fon [4 ]

Amsterdam, 1930 - Amsterdam, 2000

Biografie: Fon Klement

Als kunstenaar was Fon Klement autodidact. Na een korte periode waarin hij als figuratief schilder en houtsnijder aanzien verwierf, kwamen in 1960 de eerste meerkleuren grafiekbladen tot stand in de hem zo typerende techniek van `de hoogdruk boardsnede`. Herkenbare vormelementen maakten geleidelijk plaats voor meer abstracte motieven in een sober kleurengamma. Een overzicht van dit werk was in 1980 te zien in het Museum Van Bommel - Van Dam in Venlo. Deze tentoonstelling was voor Fon Klement mede aanleiding om weer te gaan schilderen, en de eerste geheel abstracte schilderijen waren hier te zien. In de tachtiger jaren deden vegetatieve elementen, waarvan vorm en kleur uitbundig zijn, hun intrede. In september 1990 werd ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag nieuw werk tentoongesteld in het Singer museum te Laren. Tegelijkertijd verscheen er een boek over zijn grafiek, schilderijen en tekeningen. Zijn oeuvre was behalve op exposities te zien op reizende grafiektentoonstellingen. In 1961 werd hij lid van "Xylon", de internationale vereniging van houtsnijders, die regelmatig grafiek toonde in heel Europa. De expositie "Prints today in the U.S.A", met een overzicht van grafiek van Nederlandse kunstenaars, onder wie Fon Klement, reisde jarenlang door de Verenigde Staten. Tijdens de Grafiekbiennale "Grafiek nu" in Laren in het najaar van 1990, en later op de Internationale Grafiekbiennale in Maastricht, die tijdens de zomer van 1993 werd gehouden, werd aan Fon Klement de publieksprijs toegekend.