Posset, Ralph

1969

Biografie: Ralph Posset

Huist in de hedendaagse kunstenaar nog de autonome rebel? Vechtend tegen de slaapverwekkende status quo van het dagelijkse leven als verholen ideaal. Beeldende kunst als een krachtig ontwrichtend wapen. De meeste kunstenaars kiezen veilig voor een hoogstpersoonlijk, hermetisch oeuvre, maar een enkeling gooit de kont tegen de maatschappelijke krib en zet alle regels van het betamelijke opzij. De taboedoorprikkende kunst van kunstenaar Ralph David Posset schrijnt, zet je voortdurend op het verkeerde been en laat je mild grimlachen. Een lucide flirt met provocatie maar de kunstenaar zal je nooit direct kwetsen.


Een voortdurende verwondering maakt zich van je meester wanneer je langs Posset’s objecten loopt. Naar voorbeeld van de meesters uit het dadaïsme, conceptuele kunst en pop art verplaatst hij herkenbare objecten uit de werkelijkheid in een nieuwe, confronterende context. Actuele kunst waarin gevaar zich snuivend schuilhoudt en schalkse humor op de loer ligt. Posset schept zijn ‘Mythe’ door eigen lichaamsvloeistoffen als spirituele relikwieën op te voeren. Kunstwerken van Hitler en objecten uit de Tweede Wereldoorlog krijgen ineens een nieuwe lading als Posset ze loslaat in zijn wereld. Persoonlijk wordt het ook als de kunstenaar zijn Jehova-getuige achtergrond verwerkt in een ophefmakende bijbelserie. Een reeks objecten die al heel wat wenkbrauwen deed fronzen. “Ik blijf altijd op zoek naar die absurdistische omkering van de werkelijkheid, hoe pijnlijk die realiteit ook is”, verwoordt de kunstenaar zijn soms radicale keuzes. Posset ontwricht keer op keer doelbewust de ingesleten kijkgewoontes en gemakzuchtige routines uit de kunstwereld. Hij gaat daarbij compromisloos over grenzen. Radicaal maar nooit extreem. Hij daagt uit om stelling te nemen. Voor vrijblijvendheid is geen ruimte. Posset is een ‘rebel with a cause’. De onbevreesde toeschouwer is bij deze uitgenodigd Posset te vergezellen op zijn vermetele queeste.