Verveer, Salomon Leonardus

Den Haag, 30 november 1813 - Den Haag, 5 januari 1876

Biografie: Salomon Leonardus Verveer

Salomon Leonardus "Samuel" Verveer was een Nederlands kunstschilder. Bij leven was Verveer een bekende joods-Haagse kunstschilder. Hij schilderde aanvankelijk stads- en havengezichten, rivierlandschappen en dorpsgezichten. Later legde hij zich eveneens op Jodenbuurten en duingezichten toe. Naast olieverfschilderijen maakte hij sepia- en houtskooltekeningen. Verveer was een veelzijdige kunstenaar die zowel in het binnen- als buitenland veel roem genoot. Hij was een van de meest succesvolle kunstschilders ten tijde van de Hollandse romantiek. Op de Brusselse Salon van 1845 werden zijn twee ingezonden schilderijen verkocht aan de Belgische minister Van de Weijer ("Het vertrek naar de Markt") en de Engelse gezant Hamilton Symour ("Een Gezigt op Dordrecht").

In 1851 ontving Salomon Verveer de Belgische Leopoldsorde, die hem eigenhandig door Z.M. Leopold, koning der Belgen, werd uitgereikt. Op de Wereldtentoonstelling in Parijs van 1855 kocht keizer Napoleon III twee door Verveer ingezonden schilderijen aan. Verveer werd door koning Willem III der Nederlanden in 1863 benoemd tot officier in de Orde van de Eikenkroon en hij werd bij diens vijfentwintigjarig jubileum, in mei 1874, benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Verveer is begraven op de joodse begraafplaats aan de Oude Scheveningseweg in Den Haag. Zijn grafmonument, een sarcofaag rustend op een katafalk, is gezien de omvang het meest in het oog springende monument op deze historische begraafplaats.