De artistiek gevulde kastjes van Ko Oosterkerk

16 januari 2017

Tot en met 22 januari toont het Stedelijk Museum Kampen werk van de in 2012 overleden kunstenaar Ko Oosterkerk. Over de 'kastjes', waarvan wij er enkele in bemiddeling hebben, schrijft het museum het volgende:"

"Uiteindelijk keert hij toch weer terug naar zijn expressieve vormgeving uit de jaren zestig. De laatste actieve jaren van zijn kunstenaarsleven maakte Oosterkerk een ommezwaai qua materie. Geen grafisch werk meer, maar 'objecten'. Kastjes noemde hij ze en dat zijn het in wezen ook, maar dan wel artistiek gevulde kastjes – al noemde hij het zelf 'gevuld met inferieure troep'- die niet bedoeld zijn om te gebruiken, maar om naar te kijken. Kastjes die op een geheel andere manier dan in zijn grafisch werk nogmaals tot uiting laten komen dat Ko Oosterkerk een vakkundig kunstenaar was."

 

Linker kastje Verkocht
26,5 * 49,5 cm, inclusief kastje
12 * 30 cm, olieverf op board
Op de achterzijde gesigneerd
Prijs 675,00 euro

Rechter kastje Verkocht
28,5 * 49,5 cm, inclusief kastje
13 * 28 cm, olieverf op board
Op de achterzijde gesigneerd
675,00 euro

Beide werken zijn te bezichtigen na telefonische afspraak in onze expositieruimte te Oirschot.

Ko Oosterkerk (1928-2012)
Ko Oosterkerk  werd geboren in Velsen. Na een studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag wijdde Oosterkerk zich in eerste instantie aan de schilderkunst. Vanaf het begin van de jaren zestig concentreerde hij zich volledig op het maken van grafiek. Oosterkerk had belangrijke exposities in onder andere het Groninger Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam en in het Van Abbemuseum in Eindhoven. In 1980 belandde Oosterkerk in Kampen waar hij benoemd werd als docent aan de Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs (CABK).

Oosterkerk's oeuvre kenmerkt zich door vier thema's: geometrische/constructivistische vormen, landschappen en vogels, 'schriften' en kastjes. Tientallen jaren wordt zijn werk geroemd vanwege de prachtige diepzwarte tinten die hij in zijn etsen weet weer te geven. Er is sprake van een enorme gelaagdheid in zwart. Daarom is voor deze expositie dan ook gekozen voor de titel 'Zwarter dan zwart'. Deze prachtige zwarten, afgewisseld met grijstinten, bereikte hij door te werken in de droge naald techniek. Een aantal grafische werken van Oosterkerk heeft als onderwerp de psalmen, etsen waarin hij ook psalmteksten verwerkte. Hij hield van de dramatiek die psalmteksten uitdragen. Hoewel Ko Oosterkerk afkomstig was uit een orthodox protestants gezin, beschouwde hij zichzelf niet als een echt religieus iemand.

Misschien lag zijn eigen religiositeit wel meer in de natuur, geboeid als hij zijn hele leven was door het landschap en de natuur met haar scheppende kracht. In een groot deel van Oosterkerks grafische werk, zijn op bijna abstracte wijze natuurelementen aanwezig. Talloze lange wandelingen over de stranden van Bretagne, Zeeuws-Vlaanderen en de Waddeneilanden vormen zijn inspiratiebron. Wat hij zag en ervoer verwerkte hij in zijn grafisch werk. Hij vertaalde of vervormde de natuur tot een abstracte weergave met zwart-witte vlakken, grijstinten, krassen en strepen.

Is Oosterkerks grafisch werk in de jaren zestig nog erg expressief, met lijnen die alle kanten op schieten, in de jaren zeventig wordt zijn werk rustiger, meer verstild. Het werk wordt lichter van kleur en is meer geometrisch qua vorm. Ook gaat hij andere kleuren dan zwart en grijs gebruiken, zij het dat het geen kleurenmengeling wordt, hij beperkt zich telkens tot één basiskleur. Zo zijn de vele etsen met vogels die Oosterkerk maakte, vaak rood gekleurd.

 

Aangeboden kunst

Een selectie uit ons kunstaanbod

Bekijk meer aanbod »